شرکت ها
 
نرم افزار ها
Micrologic RSU Masterpact
Curve Direct
LV Motor Starter Solution Guide
Direct Coordination
 
فروش ویژه

نام کالا : 24334
گروه کالا : C60N

نام کالا : 24332
گروه کالا : C60N

نام کالا : 24409
گروه کالا : C60N

نام کالا : 24408
گروه کالا : C60N
طراحی و پیاده سازی توسط پاربیت . کلیه حقوق محفوظ است

 
نام کاربریگذرواژه
تجهیزات ساختمانی
تجهیزات فشار ضعیف
تجهیزات ابزار دقیق
راه انداز نرم موتور
کنترل دور موتور
رله نیمه هوشمند
رله هوشمند
منابع تغذیه
رله حفاظتی
سرویس و تعمیرات
تعداد بازدیدکنندگان:  1548773