GVAE1
N/O OR N/C نصب در جلو - کنتاکت کمکی
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAE11
N/O + N/C نصب در جلو - کنتاکت کمکی
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAE20
N/O + N/O نصب در جلو - کنتاکت کمکی
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAN11
N/O + N/C نصب در پهلوی چپ - کنتاکت کمکی
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAN20
N/O + N/O نصب در پهلوی چپ - کنتاکت کمکی
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAM11
C/O نصب در پهلوی چپ - کنتاکت هشداردهنده اتصال کوتاه
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAD0101
N/C fault + N/C نصب در پهلوی چپ - کنتاکت نشاندهنده خطا+کنتاکت کمکی
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAD0110
N/C fault + N/O نصب در پهلوی چپ - کنتاکت نشاندهنده خطا+کنتاکت کمکی
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAD1001
N/O fault + N/C نصب در پهلوی چپ - کنتاکت نشاندهنده خطا+کنتاکت کمکی
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAD1010
N/O fault + N/O نصب در پهلوی چپ - کنتاکت نشاندهنده خطا+کنتاکت کمکی
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAED101
N/O fault + N/O نصب در جلو - کنتاکت نشاندهنده خطا+کنتاکت کمکی جهت GV3P
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GVAED011
N/O fault + N/C نصب در جلو - کنتاکت نشاندهنده خطا+کنتاکت کمکی جهت GV3P
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
GV3A01
N/O + N/C کنتاکت کمکی جهت GV3ME
 
توضیحات بیشتر
قیمت : 0 ریال
طراحی و پیاده سازی توسط پاربیت . کلیه حقوق محفوظ است

 
نام کاربریگذرواژه
تجهیزات ساختمانی
تجهیزات فشار ضعیف
تجهیزات ابزار دقیق
راه انداز نرم موتور
کنترل دور موتور
رله نیمه هوشمند
رله هوشمند
منابع تغذیه
رله حفاظتی
سرویس و تعمیرات
تعداد بازدیدکنندگان:  2666992